Årsmöte 2023

Medlemmar till Karlstads Paddlarklubb kallas härmed till årsmöte.

Datum: 2023-03-29
Tid: 18:30
Plats: Lokalen ”halvmånen” Sundsta idrottshus.

Handlingar för årsmöte kommer att publiceras här på hemsidan.

Årsmöte 2022

Datum: 2022-03-15
Tid: 18:30
Plats: IdrottensHus

Förslag (Motion) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-15.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på klubbens hemsida, www.karlstadspaddlarklubb.se, senast 2022-03-08.

Följande punkter skall behandlas enligt klubbens stadgar, kapitel 3 – paragraf 5.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) val av föreningens kassör för en tid av två år
  c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  d) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  f) tre (3l) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  g) ombud till årsmöte för Mellansvenska kanotförbundet.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Väl mött!
/Styrelsen

Nya kursdatum för vuxenkurs.

Det är nu möjligt att anmäla sig till Lär dig paddla som vuxen, vår populära grundkurs för dig som vill pröva på kajakpaddling. I augusti så erbjuder vi två tillfällen, 14’e och 15’e augusti. Mer information om kursen och möjlighet att anmäla dig finner du här.

Medlemspaddling

På måndagar, varje jämn vecka från 31/5 så arrangerar vi medlemspaddling.

Syftet med medlemspaddling är att lära känna andra klubbmedlemmar under trevliga paddlingsformer samtidigt som vi får oss lite motion. Vi utgår från klubbstugan och turen vi paddlar, styrs av paddlingsvanan i gruppen.

Alla medlemmar är välkomna att paddla med oavsett om du paddlar racingkajak, havskajak eller surf-ski.

Saknar du kajak, får du låna kajak av klubben.

Samlingstid: 17:45-18:00.
Paddlingstid: 18:00-20:00 ca.

Vid frågor är du välkommen att Pernilla Larsson.

Arbetsdag

Nu är det dags för vårsäsongens arbetsdag.
28/4 kl från kl 17:00

Visst är det trevligt att umgås, men pga omständigheterna får vi tänka till och undvika trängsel.
Vi kommer denna dag att behöva plocka ner/ut två av våra fyra drakbåtar, vårstäda huset både inne och i utomhus samt bjuda på något grillat.
Vi kommer tillåta maximalt åtta personer inomhus under denna aktivitet.

*** Passa även på att köpa klubbens grillkryddor till förmån för ungdomsgruppen. ***

Vill/kan du inte delta den 28/4 är ett alternativ att du redan nu väljer en av nedanstående uppgifter att utföra vid ett senare tillfälle, genom att skicka ett email till medlem@karlstadspaddlarklubb.se, med namn & mobilnr, samt datum.

* Städning av damernas omklädningsrum, duschar samt toaletten, där ska det finnas toalettpapper, tvål och handdukar
* Städning av herrarnas omklädningsrum, duschar samt toaletten, där ska det finnas toalettpapper, tvål och handdukar
* Städning av den allmänna toaletten vid entréhallen, där ska det finnas toalettpapper, tvål och handdukar
* Städa gym-delen, ställa iordning vikter mm
* Översyn av klubblokalen, bl.a. torka golv och tömma papperskorgen i köket
* Hjälpa till med kanotcentralen / kanotuthyrning en helg!

Om ni kanske tillhör den händiga medlemsskaran som även kan tänka sig att hjälpa till med översyn av vår fastighet – hör gärna av er.

Hör gärna också av er om ni har några andra frågor och funderingar
Ni som kan titta in till klubben den 28/4 är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Anmälan till årsmöte

Vi vill arrangera ett årsmöte som är Covid-säker och samtidigt ge de som inte har möjlighet att närvara online att deltaga fysiskt.

Därför kommer årets årsmöte att ske både i konferensanläggning och online.

Du medlem, som avser att deltaga på årsmötet, anmäler dig till sekreteraren enligt det mejlutskick som du har fått.
Senast 2021 03 23 behöver vi veta om du vill vara med på årsmötet.

Datum: 2021 03 24
Tid: 18:30
Plats: Scandic Winn / Online