Hej härliga vår

En ny vår med nya möjligheter och utmaningar har vi framför oss.  Den 24/4 träffas vi som vanligt mellan kl 17.30-19. Vi gör rent och fint i både klubbhuset med omnejd.

Årets nyhet, är att kommunen bygger en tillgänglighetsbrygga som kommer att ligga i vår vik. Bygget är påbörjat och som några av er kanske märkt är att vi har fått flytta vårt ställ med Canadensare. Vad som händer härnäst vet vi inte, men kommunen hoppas att detta är klart senast den 1/5. Då det gäller vår egen brygga så har isen/vintern varit hård mot den och ena fästet har släppt. Kanske är detta två uppgifter vi får jobba vidare på den 24/4.

Byt ut din städdag? Jag vill även passa på att berätta att Kanotcentralen är den verksamhet som klubben får in sina största inkomster från. Vardagar har vi, i år två feriearbetare/ungdomar som kommer att hjälpa oss med detta, men helgerna är vårt bekymmer. Byt gärna ut din städuppgift till kanotcentralen – detta innebär att:

–  Du  väljer endera en lördag eller söndag under uthyrningsperioden, då du finns tillgänglig för att lämna ut eller ta emot uthyrda kajaker.

– Under fredagen får du besked om det finns en, två eller förhoppningsvis flera bokning under kommande lördag respektive söndag. Du får även en nyckel som du kan öppna containern, där våra uthyrningskajaker finns.

– När kunden kommer, stämmer du av med namn och vad de har hyrt. Ge dem paddlarna och be dem sätta på sig en flytväst. Fråga gärna vart de ska och ge dem tips vart de kan paddla. Karta finns i klubbhuset.

– När kunden kommer tillbaka, tar du emot dem, hjälper eller ber dem själva lägga kajaken i containern och tar emot flytväst och paddlar – svårare än så är det inte : )

Har du frågor och funderingar eller vill byta den 24/4 mot en dag på Kanotscentralen meddela mig

medlem@karlstadspaddlarklubb.se så skickar jag din önskan till Kanotcentralen.

För styrelsen/
Mairon

AI-genererad bild från Microsoft Co-pilot

Ny styrelse vald

Vid kvällens årsmöte så valdes en ny styrelse.

Per-Inge Bengtsson återvaldes som ordförande.
Henrik Carlsson och Mairon Fjellman återvaldes som ledamöter.
Karin Olsson återvaldes som suppleant.

Ett år kvar på sitt mandat har:
Kicki Brandelius
Mattias Boström
Nils-Erik Jonsson
Ulf Larsson

Årsmöte

Karlstads Paddlarklubb kommer hålla årsmöte onsdagen 2024-03-27 kl 18:30.
Plats: Klubbstugan

I enlighet med föreningens stadgar så ger det oss följande tidslinje.

* Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 2024-02-28.
* Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse 2024-03-06.
* Handlingar presenteras på hemsidan senast 2024-03-20.

Du som medlem skickar in din motion/motioner till adressen styrelsen@karlstadspaddlarklubb.se.
Vill du nominera en person till styrelse- eller revisors-arbete, mejlar du till valberedning@karlstadspaddlarklubb.se