Årsmöte

Karlstads Paddlarklubb kommer hålla årsmöte onsdagen 2024-03-27 kl 18:30.
Plats: Klubbstugan

I enlighet med föreningens stadgar så ger det oss följande tidslinje.

* Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 2024-02-28.
* Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse 2024-03-06.
* Handlingar presenteras på hemsidan senast 2024-03-20.

Du som medlem skickar in din motion/motioner till adressen styrelsen@karlstadspaddlarklubb.se.
Vill du nominera en person till styrelse- eller revisors-arbete, mejlar du till valberedning@karlstadspaddlarklubb.se