Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2024 ser ut enligt följande.
Ordförande: Per-Inge Bengtsson
Vice Ordförande: Mattias Boström
Sekreterare: Mairon Fjellman
Kassör: Ulf Larsson
Ledamot: Henrik Carlsson
Ledamot: Nils-Erik Jonsson
Ledamot: Kristina Brandelius
Suppleanter: Karin Olsson

Styrelsen möts den andre måndagen i varje månad. Om du som medlem vill lyfta en fråga till styrelsen, kontaktar du ordföranden eller sekreteraren senast en vecka innan mötet.

Ansvariga
Drakbåt: Vakant
Fastighet: Per Mattson
Kanotplatser: Mairon Fjellman
Familjepaddling: Pernilla Larsson
”Lär dig paddla som vuxen”: Kristina Hedfors
Materialansvarig: Mattias Nylin (s.k.)

Revisorer: Hendrik Hazewinkel, Ann-Sofie Boström
Valberedning: Pia Särnehed, Katja Bengtzing