Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 ser ut enligt följande.
Ordförande: Pernilla Larsson
Vice Ordförande: Per-Inge Bengtsson
Sekreterare: Ulf Larsson
Kassör: Jan Fjellman
Ledamot: Henrik Carlsson
Ledamot: Leonardo Martucci
Ledamot: Johan Kullander
Suppleanter: Mairon Fjellman

Styrelsen möts den andre måndagen i varje månad. Om du som medlem vill lyfta en fråga till styrelsen, kontaktar du ordföranden eller sekreteraren senast en vecka innan mötet.

Ansvariga
Drakbåt: Jan Fjellman
Fastighet: Per Mattson
Kanotplatser: Mairon Fjellman
Familjepaddling: Pernilla Larsson
“Lär dig paddla som vuxen”: Kristina Hedfors
Materialansvarig: Mattias Nylin (s.k.)

Revisorer: Hendrik Hazewinkel
Valberedning: Kristina Hedfors (s.k.)