Värdegrund

Vi är en förening som är lätt att få kontakt med och där alla är välkomna utifrån sina förutsättningar.

Vår verksamhet ska präglas av glädje och äventyr vare sig man söker spänning i vassen, stillheten bland bävrar eller siktar på OS.

Vi bedriver en verksamhet utifrån individen, oberoende av ursprung och ambition.

Vi är en förening där alla ska känna sig trygga både bland kamrater och på vattnet.

Det här uppnår vi genom att:

Vi har nolltolerans mot mobbning och diskriminering.

Vi stöder varandra i med- och motgångar.

Vänskap, laganda och sammanhållning är i fokus.

Vi uppträder positivt mot varandra.

Vi uppmuntrar varje individ att nå sina mål.