Bli medlem

Vill du bli medlem i Karlstads Paddlarklubb?

Här kan du ansöka om att bli medlem i Karlstads Paddlarklubb. På förekommen anledning nekar vi medlemsansökningar som syftar på att enbart träna på vårt gym samt få tillträde till vår parkering.

Medlemsavgifter 2024
Ungdom: 200 kronor
Vuxen: 400 kronor
Familj*: 600 kronor
* Som familj räknas minst två sammanboende personer, där den ena är under 18 år och den andra är över 18 år.

Materialavgift (lån av kanot och nyttjande av gym)
Ungdom: Gratis
Vuxen: 1000 kronor
OBS! Nyckel ingår ej i årsavgiften.

Kanotplats i kanothall/år inkl fritt nyttjande av gym.
Alla: 1000 kronor
OBS! Nyckel ingår ej i årsavgiften.

Städavgift/år
Klubben debiterar 400 kronor till den medlem som inte ställer upp på våra städdagar.

  Önskar du kanotplats för egen kanot?
  JaNej

  Önskar du tillgång till gym och lånekajak (årsbasis)
  JaNej

  Önskar du nyckel till klubblokalen (200 kr, engångsavgift)
  JaNej

  Observera

  • att ditt personnummer endast används till myndighet och Riksidrottsförbundet.
  • att nyckel endast kan kvitteras ut om man hyr kanotplats alt. betalar årsavgift för materialavgift/gym.
  • att eventuell nyckel hämtas av dig personligen efter att avgiften är betald.
  • att avgiften betalas via det inbetalningskort eller den faktura som vi skickar ut.