Årsmöte 2021

Medlemmar i Karlstads Paddlarklubb kallas härmed till årsmöte.

Datum: 2021-03-24
Tid: 18:30
Plats: Bestäms senare. (Styrelsen tittar just nu på möjligheterna att hålla årsmötet digitalt och på plats i konferenslokal.)

Propositioner
Vid årsmötet kommer proposition om mandatperiod för ordförande (Kapitel 3 §5.12.a) att avhandlas samt proposition rörande medlemsavgifter (Kapitel 3 §9).

Motioner
Som medlem i Karlstads Paddlarklubb äger du rätten att skicka in förslag (motioner) till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-23 kl 12:00. Skicka din motion till sekreterare@karlstadspaddlarklubb.se

Styrelseuppdrag.
Valberedningen är alltid instresserad av att få in förslag på personer som du gärna ser i styrelsen. Valberedningen inför detta årsmöte består av Kristina Hedfors och Henrik Kilman. I tur att avgå vid detta årsmöte är, Pernilla Larsson (ordförande), Jan Fjellman (kassör), Ulf Larsson (ledamot), Leonardo Martucci (ledamot), Ulrika Malmsten (suppleant). Dina förslag skickar du till valberedning@karlstadspaddlarklubb.se.