Uppdaterad information rörande klubbens gym

Vid styrelsemöte ikväll (2021-01-12) beslutade styrelsen att häva den bortre gränsen rörande inlägget nedan.

De, tidigare beslutade restriktionerna (se nedan) gäller tills vidare. Styrelsen meddelar när det blir en förändring.