Tillgång till klubbens gym

Vid möte ikväll (20/12) beslutade klubben att avveckla bokningslistan för paddelmaskiner och gym. Bakgrunden till beslutet är att vi ser en utmaning i att administrera listan, som vi inte såg i november när det tidigare beslutet togs. Utmaningen ligger i att de elitsatsande gymnasieeleverna får sin veckoplanering en vecka i stöten. Då blir det enklare för alla parter att istället avsätta fasta träningstider.

För att kunna erbjuda våra elitsatsande juniorer och seniorer möjlighet att träna utifrån sina program så kommer gymmet att reserveras på förmiddagar 08-11 och eftermiddagar mellan 16-18. För ungdomskanotisterna så reserveras gymmet på onsdagar kl 19-20 samt söndagar 11-12.
OBS! Dessa tider är avsatta för ovanstående grupper, alltså inte för övriga medlemmar.

Övriga tider tillämpar vi drop-in. Notera att maximalt antal personer i gymmet är fyra personer. Om det är fullt i gymmet så vänta gärna i vårt klubbrum, eller kom tillbaka vid ett senare tillfälle.

Byt om hemma.
Håll avstånd i gymmet.
Om någon i familjen är sjuk, stanna hemma.
Om du har symptom, stanna hemma.

Dessa uppbokade tider gäller fr.o.m. NU och fram till 24/1-21 om inget annat meddelas.
Denna information kommer att göras tillgänglig på hemsida och Facebook.