Information rörande Covid-19

Värmland har, som du säkert redan vet, belagts med skärpta allmänna råd kring Covid-19.
För vår förening, Karlstads Paddlarklubb, innebär detta att vi också behöver ta vårt ansvar för att minimera smittospridningen i samhället.

Vårt primära mål som förening i dagsläget är att medverka till minskad smittspridning. Vi är många och vi kan göra skillnad. Det krävs att vi nu tar ett gemensamt ansvar, både som förening men även på individnivå.
Det är viktigt att vi hjälps åt att följa dessa skärpta råd, inte hitta lösningar för att kringgå dem.

De delar av råden från FHM som föreningarna i Värmland i synnerhet berörs av:

✔️Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
✔️Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
✔️Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
✔️Verksamheter, som till exempel idrottsanläggningar, bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Till exempel arbeta för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.
✔️Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas.

När pandemin bröt ut i vårt land, tog styrelsen beslut om att man skulle vara extra noga med hygien och inte träna vid eventuella symptom.
Det vi gör nu, som tillägg till ovan, är att begränsa antalet personer i vårt gym till fyra (4) samtidiga besökare, elitsatsande juniorer och seniorer äger företräde till vårt gym. Men det allra bästa är självklart att välja annan träningsform utomhus. Kanske paddla så länge som vi har öppet vatten.

Riktlinjerna gäller till 2020 12 10 om inget annat anges.

Du kan läsa mer hos RFSISU, https://www.rfsisu.se/varmland
samt FHM, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-dalarnas–gotlands–varmlands-och-vastmanlands-lan/

Håll i, håll ut, håll avstånd
Pernilla Larsson
Ordförande