Kallelse till Årsmöte

Karlstads Paddlarklubb kallar till Årsmöte vid Scandic Winn onsdagen den 14/3 kl 18.00

På Årsmötet skall förutom sedvanliga beslut även beslut om eventuell utbyggnad av klubbhuset och ändringar av stadgarna tas.

På anslagstavlan I klubbhuset, samt på hemsidan kommer övriga handlingar att anslås.

Väl mött!
Styrelsen