Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2017 ser ut enligt följande.
Ordförande:
Vice Ordförande: Lars Westman
Sekreterare: Mairon Fjellman
Kassör: C-G Gustafsson
Ledamot: Henrik Carlsson
Ledamot: Per-Inge Bengtsson
Ledamot: Erik Svantesson
Ledamot: Pelle Stafshede
Suppleanter: C-G Gustafsson och Pernilla Larsson
Inadjungerad ekonom: Jan Fjellman

 

Ansvariga
Drakbåt: Jan Fjellman
Fastighet: Per Mattson
Kanotplatser: Lars Westman
Medlemspaddling: Pernilla Larsson
Långfärdspaddling: Malin Olin
”Lär dig paddla som vuxen”: Kristina Hedfors
Materialansvarig: Thomas Johansson
PR: Pelle Stafshede
Media: Olle Wikberg
Ungdomsverksamhet: Vakant
ERT Tournament: Ylva Johansson
Utbildningsansvarig: Kristina Carling
Kontaktperson för handikapporganisationer: Pernilla Larsson

Revisorer: Hendrik Hazewinkel och Fredrik Henriksson
Valberedning: Jan Fjellman och Kristina Hedfors