Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 ser ut enligt följande.
Ordförande: Pernilla Larsson
Vice Ordförande: Per-Inge Bengtsson
Sekreterare: Mairon Fjellman
Kassör: VAKANT
Ledamot: Henrik Carlsson
Ledamot: Pelle Stafshede
Ledamot: Johan Kullander
Ledamot: VAKANT
Suppleanter: Mathias Berg och Ulf Larsson
Inadjungerad ekonom: Jan Fjellman

Styrelsen möts den andre tisdagen i varje månad. Om du som medlem vill lyfta en fråga till styrelsen, kontaktar du ordföranden eller sekreteraren senast en vecka innan mötet.

Ansvariga
Drakbåt: Jan Fjellman
Fastighet: Per Mattson
Kanotplatser: VAKANT
Familjepaddling: Pernilla Larsson
Långfärdspaddling: Malin Olin
“Lär dig paddla som vuxen”: Kristina Hedfors
Materialansvarig: Thomas Johansson

Revisorer: Hendrik Hazewinke
Valberedning: VAKANT