Bli medlem

Vill du bli medlem i Karlstads Paddlarklubb?


Observera

  • att ditt personnummer endast används till myndighet och Riksidrottsförbundet.
  • att nyckel endast kan kvitteras ut om man hyr kanotplats alt. betalar årsavgift för kanothyra.
  • att eventuell nyckel hämtas av dig personligen efter att avgiften är betald.
  • att avgiften betalas via det inbetalningskort eller den faktura som vi skickar ut.


Medlemsavgifter 2018

Ungdom: 200 kronor
Vuxen: 400 kronor
Familj*: 600 kronor
* Som familj räknas minst två sammanboende personer, där den ena är under 18 år och den andra är över 18 år.

Materialavgift (lån av kanot och nyttjande av gym)
Ungdom: Gratis
Vuxen: 900 kronor

Kanothyra/dag
Ungdom: Gratis
Vuxen: 100 kronor

Kanotplats i kanothall/år inkl fritt nyttjande av gym
Ungdom: 400 kronor
Vuxen: 800 kronor

Städavgift/år
Klubben debiterar 300 kronor till den medlem som inte ställer upp på våra städdagar.