Kallelse till extra årsmöte

Karlstads Paddlarklubb kallar härmed till extra årsmöte
vid KPK-klubbhus  tisdagen den 16/5 kl 18.30

Ärenden för mötet är följande.

  • Förslag till stadgeändring §8 och §30
  • Val av verksamhetsansvariga
  • Val av ombud till Mellansvenska Kanotförbundet
  • Val av valberedning